Bu sayfada, sitenin kullanıcılara ait kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili olarak nasıl yönetileceği açıklanmaktadır. Bu bilgiler, şirketin web hizmetlerini kullanan kişilerle ilgili 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin (bundan sonra kısaca “ Yönetmelik“) olarak anılacaktır) 13. maddesine uygun olarak elde edilen verilerdir. Bilgiler yalnızca bu site için sağlanmıştır, kullanıcı tarafından bağlantılar yoluyla erişilecek diğer web siteleri için geçerli değildir. Bilgiler, kişisel verilerin çevrimiçi olarak toplanması için bazı minimum gereklilikleri tanımlamaktadır ve bağlantının amaçlarından bağımsız olarak, web sayfalarına bağlanırken veri denetleyicilerinin kullanıcılara sağlaması gereken bilgileri içermektedir. Özet niteliğinde birtakım bilgiler, talep üzerine belirli hizmetler için düzenlenen site sayfalarında aşamalı olarak bildirilecek veya gösterilecektir.VERİLERİN İŞLENMESİNDE “VERİ DENETLEYİCİSİ” VE “VERİ KORUMA SORUMLUSU“ (RDP/DPO)
Bu siteye girilmesinin ardından, tanımlanmış veya tanımlanabilir kişiler ile ilgili veriler işlem görebilir. Verilerin işlenmesinde "Veri Denetleyicisi”, Yasal Temsilcisi adına faaliyet gösteren ve bir süredir Via Archimede 10, 41019 Soliera (MO) - İtalya adresinde kayıtlı ofisi bulunan Emmegi s.p.a., ("Şirket" veya "Veri Denetleyicisi") şirketidir. Görevlendirilen Veri Koruma Sorumlusu Donato Caccavella’dır, e-posta adres: dpo.voilap@amicadpo.euİŞLENEN VERİ TÜRLERİ
Navigasyon verileri
Bu web sitesini çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışmaları sırasında, Internet iletişim protokollerinin kullanımında aktarımı zorunlu olan bazı kişisel veriler elde etmektedir. Bu bilgiler, tanımlanmış ilgili taraflarla ilişkilendirilmek üzere toplanmaz, ancak doğası gereği, üçüncü taraflarca elde edilen verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi yoluyla kullanıcıların tanımlanmasına izin verebilir. Bu veri kategorisi, siteye bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adreslerini veya etki alanı adlarını, istenen kaynakların URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı) adreslerini, isteğin zamanını, sunucuya iste gönderirken kullanılan yöntemi, yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutunu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (başarı, hata vb.) ve işletim sistemi ve kullanıcının BT ortamı ile ilgili diğer parametreleri içerir. Bu veriler, yalnızca sitenin kullanımıyla ilgili anonim istatistiksel bilgiler elde etmek ve sitenin doğru şekilde çalıştığını kontrol etmek için kullanılır ve işlemden hemen sonra silinir. Veriler, siteye karşı olası bilgisayar suçları olması durumunda sorumlulukları belirlemek için kullanılabilir: bu olasılık dışında, web bağlantılarındaki veriler 14 aydan uzun devamlılık göstermez.


Çerezler
Site, çerezler gibi, kullanıcılar tarafından doğrudan sağlanmayan verilerin toplanması için otomatik veri toplama sistemleri kullanır. Çerezler, ziyaret edilen web siteleri tarafından kullanıcının bilgisayarına gönderilip kaydedilebilen ve daha sonra kullanıcı tekrar oturum açtığında bu sitelere geri gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Bu şekilde web sitesi kullanıcıya, örneğin kullanılan tarayıcı ile uyumlu bir formatta veya belirli ekran ayarlarında (stil, renkler vb.) içerik göndererek otomatik olarak uyum sağlayabilir. Özelliklerine ve işlevlerine bağlı olarak, farklı süreler boyunca bilgisayarınıza kaydedilebilecek çeşitli çerez türleri vardır.


Çerez çeşitleri ve ilgili amaçlar
Bu web sitesinde kullanılan çerez türleri şunlardır:
1. Teknik çerezler: kullanıcının web sitesinde hızlı ve en iyi ve hızlı şekilde gezinmesine ve sunulan hizmetleri ve/veya çeşitli seçenekleri verimli bir şekilde kullanmasına, örneğin bir satın alma işlemi yapmasına veya kısıtlı alanlara erişmek için kimliğini doğrulamasına olanak sağlar. Bu çerezler web sitesinin kullanılabilirliğini geliştirmek için gereklidir, ancak yine de devre dışı bırakılabilir.
2. Analitik çerezler: kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları, oraya nasıl girdikleri, ziyaretlerin sayısı ve süresi vb. hakkında bilgi sağlayan anonim ve toplu web analiz araçlarıdır. Bu çerezler web sitesi üzerinde, kullanıcıların erişimini ve istatistikler oluşturmayı kolaylaştıran geliştirmelerin yapılmasına olanak sağlar. Bu çerezler web sitesinin en iyi şekilde kullanılabilmesi için gerekli değildir ve bu nedenle devre dışı bırakılabilir.
3. Üçüncü taraf çerezleri: bu site üzerinden üçüncü taraf web sitesi operatörleri tarafından kullanıcının terminaline kurulan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri çoğunlukla analiz amacıyla, genel olarak Google Analytics özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: http://www.google.it/intl/it/analytics.
4. Profilleme çerezleri: kullanıcının ağ içinde gezinmesini izlemek ve zevkleri, alışkanlıkları, seçimleri vb. hakkında profiller oluşturmak için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler ile kullanıcının terminaline daha önce çevrimiçi olarak gezinirken gösterdiği tercihler doğrultusunda reklam mesajları iletilebilir.
Çerezleri devre dışı bırakmak ve navigasyon sırasında Google Analytics’in veri toplamasını önlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak Google Analytics’i devre dışı bırakmak üzere tarayıcı eklentisini indirebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tercihlerinizi tarayıcınız üzerinden nasıl ayarlayacağınız dahil olmak üzere, bu site aracılığıyla çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez politikasını okuyun.


Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan veriler
Bu sitede belirtilen adreslere isteğe bağlı ve açık olarak elektronik posta gönderilmesi durumunda, isteklere cevap vermek için gerekli olan gönderenin adresinden başka iletiye dahil edilmiş olan diğer kişisel bilgiler de elde edilmiş olur. Veri Denetleyicisi ayrıca sitenin "Kişiler" bölümündeki Formu doldurarak isteklerin gönderilmesini takiben ortak kimlik bilgileri ve iletişim verilerini (örneğin kişisel veriler, adres, telefon numarası vb.) elde eder.VERİLERİ İŞLEMENİN AMACI
Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi aşağıdaki amaçlar için gerçekleştirilecektir:
a) genel amaçlar: veriler istekleri/soruları karşılamak için işlenecektir. Bilgilendirici materyal (bültenler, CD-ROM'lar, kataloglar, fiyat listeleri, soruların cevapları, çeşitli belgeler vb.) gönderilmesini talep eden kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, yalnızca talep edilen hizmeti veya işleri yerine getirmek amacıyla işlenecektir.
b) "doğrudan pazarlama" amaçları: veriler aynı zamanda yalnızca açıkça bildirilen ve herhangi bir anda iptal edilebilen onay ile posta, e-posta, telefon, faks, whatsapp, sms, mms, uygulamalar, bültenler ve benzer araçlar yoluyla reklam malzemesi/bildirimler göndermek için kullanılabilir; onay bildirildikten sonra iptal etme hakkı herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak kabul edilir.VERİLERİN İSTEĞE BAĞLI OLARAK SAĞLANMASI VE REDDETMEKTEN DOĞAN SONUÇ
Navigasyon verileri için belirtilenlerin dışında, verilerinizin sağlanması isteğe bağlıdır ve zorunlu değildir. Veri sağlamanın reddedilmesi veya bir önceki paragrafın a) bendinde atıfta bulunulan amaçlar için verilerin işlenmesinin kabul edilmemesi, her durumda belirli isteklerin karşılanmasını olanaksız kılacaktır; verilerin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasının reddedilmesi (daha önce b) bendinde atıfta bulunulan promosyonlarla veya mevcut ilişkilerle bağlantılı avantajların tanınması üzerinde bir sonuç yaratmayacaktır.YASAL DAYANAK
Önceki paragrafta a) bendinde belirtilen amaçlar için verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Veri Denetleyicisinin 6. maddenin par. 1 f) bendine uygun olarak sitenin yönetimi ve sunulan çevrimiçi hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki meşru menfaatidir. Önceki paragrafta b) harfi ile belirtilen amaçlar için hukuka uygunluk varsayımı, Yönetmeliğin 6. maddesindeki par. 1 a) bendine uygun olarak açıkça bildirilen onaydır.İŞLEME YÖNTEMİ VE İŞLEME YERİ
Kişisel veriler, hem kağıt araçlar hem de elektronik/ bilgisayar/telematik sistemler kullanılarak, kanunlara tam uygunluk gösterilerek, yasallık ve doğruluk ilkelerine göre ve gizliliğin korunacağı şekilde işlenecektir. Veri kaybını, verilerin yasa dışı veya yanlış kullanımını ve yetkisiz erişimi önlemek için özel güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu sitenin web hizmetlerine bağlı olan veri işleme prosedürleri Veri Denetleyicisinin merkez ofisinde ve yalnızca uygun yetkilere sahip olan idari, pazarlama, bilgi işlem merkezi ve ticari sektörlerdeki sınırlı sayıda şirket yetkilisi tarafından gerçekleştirilecektir.SAKLAMA SÜRESİ
Gereklilik ve orantılılık ilkesine uygun olarak, veriler toplandıkları amaçlar doğrultusunda kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Genel amaçlar için elde edilen veriler, ilgili tarafın isteklerini yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Doğrudan pazarlama amacıyla toplanan veriler, onayın erken iptaline olasılığına tabi olmak üzere maksimum 24 ay süreyle saklanacaktır.ALICILAR VE VERİLERİN İLETİLMESİ
Veriler, belirli ve açık onay verildikten sonra a) ve b) bentlerinde belirtilmiş olan amaçlar için şirketimiz tarafından kontrol edilen veya ona bağlı, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen (bağımsız veri denetleyicileri sıfatı ile hareket eden ve bilgileri kendi web sitelerinde görünen) şirketlere iletilebilir: Voilàp s.p.a., Voilàp digital s.r.l., Emmegi s.p.a., Voilàp Italia s.r.l., Emmegi SA, Emmegisoft s.r.l., Keraglass s.r.l., Imecon Engineering s.r.l., Mindscape s.r.l., Camaeleon Produktionsautomatisierung GmbH, Emmegi Scandinavia AB, Emmegi Deutschland GmbH, Emmegi UK Ltd, Emmegi France Eurl, Emmegi Suisse SA, Emmegi Iberica SA, Emmegi (Suzhou) Co. Ltd, Emmegi Turk, Emmegi USA Inc., Keraglass USA Inc, Emmegisoft do Brasil Ltda, Emmegi do Brasil Ltda, Emmegi Canada Inc, Voilàp Mexico SA. Veriler, bu kurallarla belirlenen sınırlar dahilinde yürürlükte olan kanun hükümleri, yönetmelik veya AB mevzuatı hükümleri ile verilere erişebilecek kişiler gibi belirli kategorilerde alıcılar ile paylaşılabilir. Diğer kişiler, harici veri işleme Sorumluları veya veri işleme konusunda yetkilendirilmiş kişiler sıfatı ile kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olabilir. İstek üzerine, harici Veri Sorumlularının güncellenmiş bir listesine ulaşılabilir. İşlenen kişisel veriler hiçbir durumda açığa çıkarılmayacaktır.VERİLERİN AKTARILMASI
Veriler genellikle Avrupa Birliği dışına aktarılmayacaktır; bununla birlikte, tedarikçiler tarafından verilen hizmetlerin konumuyla ilgili özel gereksinimler için verilerin yeterli koruma sağlamayan ülkeler dahil olmak üzere AB dışındaki ülkelere aktarılması gerekirse Şirket, standart sözleşmeye ilişkin hükümlerin öngörülmesi de dahil olmak üzere geçerli kurallara göre koruma düzeylerini garanti etmeyi taahhüt eder.İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
Kullanıcı, burada açıklanan verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, aşağıdakiler dahil olmak üzere, Yönetmelik tarafından sağlanan haklardan (mad. 15-21) yararlanabilecektir:
> kişisel verilerinizin varlığına dair onay almak ve içeriğine erişmek (erişim hakkı);
> kişisel verilerinizi güncellemek, değiştirmek ve/veya düzeltmek (değiştirme hakkı);
> toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları ile ilgili olarak saklanması gerekmeyen veriler de dahil olmak üzere, yasalara aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini veya işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etmek (unutulma hakkı ve sınırlama hakkı);
> verilerin işlenmesine karşı çıkma (muhalefet hakkı);
> iptal işleminden önce verilen rızaya dayanarak işlemin yasallığına karşı bir ön yargı olmaksızın verilmiş olan onayı iptal etmek;
> kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralların ihlali durumunda gözetim Yetkililerine şikayette bulunmak;
> elektronik formatta verilerinizin kopyasını almak ve bu verilerin başka bir veri denetleyicisine iletilmesini talep etmek (veri taşınabilirliği hakkı).
Talepler, Veri Denetleyicisi veya bu konuda görevlendirilen Veri Koruma Sorumlusu Donato Caccavella’ya iletilecektir, e-posta adresi: dpo.voilap@amicadpo.euREŞİT OLMAYANLARIN KİŞİSEL VERİLERİ
Bu sitedeki hizmetler genel halka yönelik olup 14 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. Veri Denetleyicisi, bilinçli olarak bu yaş grubunun altındaki kullanıcılardan kişisel veriler toplamaz. 14 yaşın altındaki bir çocuğa ait kişisel verilerin açığa çıkması durumunda Veri Denetleyici ilgili verileri derhal iptal edecektir.DEĞİŞİKLİKLER
Bu sitenin “Gizlilik Politikası” üzerinde belirli dönemlerde gerekli güncellemeler yapılabilir.