Voilàp S.p.A. - via Archimede, 10 - 41019 Limidi di Soliera (MO)
Tel: 059 895411 - Fax: 059 859404 - P.IVA e C.F. 02057270361


De documentatie, teksten, beelden, handelsmerken en al het andere dat op deze website gepubliceerd en gereproduceerd wordt, is eigendom van Voilàp S.p.A. en/of het is aan Voilàp S.p.A. verleend door andere Emmegi-bedrijven en/of derden.De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Reproductie, zelfs gedeeltelijk, in welke vorm dan ook is verboden.


VERKLARING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID’
Voilàp S.p.A. neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich zowel voor de inhoud die op deze website gepubliceerd wordt als voor het gebruik dat derden ervan kunnen maken, zowel voor eventuele besmetting als gevolg van de toegang, de verbinding, het downloaden van materiaal en programma's van deze website. Daarom kan Voilàp S.p.A. niet verantwoordelijk gesteld worden, noch, in geen geval, aansprakelijk gesteld worden voor schade, verliezen, nadelen van welke aard dan ook, die derden zouden kunnen lijden ten gevolge van het contact met deze website, of ten gevolge van het gebruik van en het vertrouwen op de informatie die erop gepubliceerd is, evenals van de gebruikte software. Het materiaal en in het bijzonder de informatie, ook technische, van deze website zijn onderhevig aan veranderingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving. Voilàp S.p.A. behoudt zich ook het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de producten en/of de technische en functionele kenmerken van de producten die op deze website beschreven en afgebeeld staan. Hoewel Voilàp S.p.A. meent met de grootste zorg te werk te gaan bij het opnemen van informatie, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie, waarvan het gebruik geheel voor risico van de gebruiker is. Door de gebruiker deze informatie te verstrekken, verleent Voilàp S.p.A. geen enkele licentie op het auteursrecht, octrooien of enig ander intellectueel en industrieel eigendomsrecht.Wenst u hierover meer informatie te ontvangen? Klik hier om aan de webmaster te schrijven.